Ks.Andrzej Śliwarski-opiekun duchowy Naszego Stowarzyszenia
 
 

 

 
 
Aktualności

 

Zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie BSL. Odbędzie się w "Orionie" 28 stycznia o godzinie 13.00. Omówimy nasze zamierzenia na bieżący rok i potańczymy, bo przecież jest karnawał.

Serdecznie dziękujemy
za uwzględnienie naszego Stowarzyszenia
w swoich rozliczeniach podatkowych.
Przekazane środki finansowe wykorzystamy
na szkolenia, rehabilitacje głosu i mowy,
rehabilitację społeczną i integrację,
co umożliwi poprawę jakości naszego życia.
(-) Członkowie i Zarząd Stowarzyszenia

   Listopadowe spotkanie BSL odbedzie sie 26 listopada (wtorek) o godzinie 13-tej, tym razem w siedzibie Zgromadzenia Ducha Swietego w Bydgoszczy, ul. Jana Pawla II 117. Bedziemy uczestniczyli w Mszy Swietej, która odprawia dla nas Ksiadz Andrzej i Ojciec Maciej. Porozmawiamy tez o organizacji spotkania wigilijnego i imprezach na 2020 rok.

   Tradycyjnie w ostatni wtorek miesiąca (29.10.) nasze kolejne spotkanie. W "Orionie" o godzinie 13.00. Na spotkanie zaprosiliśmy dr hab Annę Sinkiewicz. która od wielu lat trzyma opiekę merytoryczną nad naszym stowarzyszeniem. Pani dr Sinkiewicz od miesiąca września jest profesorem UMK Collegium Medicum w Bydgoszczy.

   Nasze pierwsze spotkanie powakacyjne odbędzie się 24 września o godzinie 13-tej w klubie "Orion". Obecna będzie przedstawicielka firmy Atos Medical, czołowego producenta i dystybutora produktów przeznaczonych dla osób poi laryngektomii. Ocenimy też naszą akcję letnią oraz porozmawiamy o przedsięwzięciach na rok przyszły.

   W piątek, 13 września rozpoczynamy spotkanie szkoleniowo-integracyjne w Ciechocinku. Spotykamy się w DWW Kameralna, ul. Mickiewicza 10 na kolacji o godz. 17.30.

  Tworzą się terenowe kluby laryngektomowanych w naszym województwie. Oto oddolna inicjatywa z Kruszwicy:


   Teraz wakacje. Nasze nastepne spotkania dopiero we wrześniu: 13-15 Ciechocinek, a 24 "Orion".

   Turnus rehabilitacyjny juz za nami. Spotkanie pożegnalne:

   Kolejne nasze comiesięczne spotkanie już we wtorek, 28 maja, o godzinie 13.00 w klubie "Orion" na Błoniu. Będziemy gościć panią doktor laryngolog-onkolog Magdalenę Bańkowską-Woźniak.

   Tradycyjnie spotykamy się w związku z Dniem Fatimskim w dniu 14 maja br. o godzinie 13-tej. Miejsce spotkania bez zmian. Obiekt "Caritas", ulica Cienista, na zapleczu kościoła pw. Św. Józefa.

   Nasze kolejne spotkanie w ORION-ie już we wtorek 30-tego kwietnia o godzinie 13-tej. Niestety nie bedzie pani dr Magdaleny Bańkowskiej. Za to bedą ćwiczenia logopedyczne i obejrzymy trochę zdjęć i filmów.

   Osoby zakwalifikowane wstępnie na turnus rehabilitacyjny w OPZ "Górnik" w Łebie, zobowiązane są do wpłacenia zaliczki, w kwocie 200 zł/osobę, na konto ośrodka do dnia 15 kwietnia br. Konto bankowe; Numer: 10 9324 0008 0000 1788 2000 0010 ; Odbiorca: OPZ Górnik, 84-360 Łeba, ul. Nadmorska 11; Treść operacji: zaliczka na turnus rehabilitacyjny 30.05.-13.06.2019 (nazwisko) BSL Bydgoszcz .

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Bydgoszcz, dnia 12 marca 2019 r.

Zarząd Bydgoskiego Stowarzyszenia Laryngektomowanych zawiadamia, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 26 marca 2019 roku 
o godzinie 12.30 (pierwszy termin; drugi termin – godzina 13.00) w Klubie „Orion” w Bydgoszczy, ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp. 1. 
Planowany porządek zebrania:

 • Otwarcie zebrania.
 • Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.
 • Określenie prawomocności obrad przez Komisję Skrutacyjną.
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w 2018 roku.
 • Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 • Dyskusja.
 • Głosowanie w sprawie uchwał i wniosków.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.
 • Zakończenie zebrania.

   Kończy się nabór na turnus rehabilitacyjny do OPZ Górnik w Łebie w dniach 30 maja do 13 czerwca. Są jeszcze dwa miejsca wolne, zgłoszenia na telefon BSL.

   Spotkanie comiesięczne już 26 lutego o godzinie 13-tej, oczywiście w "Orionie". Główny temat to deklaracje PIT, o których będziemy rozmawiać z przedstawicielami Urzędu Skarbowego.

   Tradycyjne spotkanie związane ze Światowym Dniem Chorego odbędziemy w siedzibie "Caritas" (ul. Cienista, na zapleczu koscioła pw. Św. Józefa) we wtorek, 12 lutego, o godzinie 13-tej.

   Pierwsze spotkanie w 2019 roku odbędzie się w klubie "Orion" we wtorek, 29 stycznia. Zapoczątkuje je występ kabaretu GALIMATIAS o godzinie 12.30. Następnie kilka spraw organizacyjnych, w szczególności plan działania na bieżący rok.

   Zapraszamy członków Stowarzyszenia i osoby im towarzyszące na tradycyjne spotkanie wigilijne, które odbędzie się 11 grudnia br. w bydgoskiej restauracji "Atmosfera", przy ul. Żupy 2.

Serdecznie dziękujemy 
za uwzględnienie naszego Stowarzyszenia 
w swoich rozliczeniach podatkowych za 2017 rok. 
Przekazane środki finansowe wykorzystamy 
na szkolenia, rehabilitację głosu i mowy, 
rehabilitację społeczną i integrację, 
co umożliwi poprawę jakości naszego życia.

   Nasze tradycyjne spotkanie listopadowe odbędzie się w siedzibie "Caritas" przy ulicy Cienistej (na zapleczu kościoła pw. Św. Józefa) we wtorek, 27 listopada br. o godzinie 13.00. Weźmiemy udział w mszy św. w intencji naszych zmarłych członków i porozmawiamy przy kawie o darowiznach z 1 % PDOF.

   W dniu 30 października kolejne spotkanie BSL, w klubie "Orion", o godzinie 13.00. W programie prawdopodobne spotkanie z dr hab Anną Sinkiewicz i wyświetlanie filmów z naszej ostatniej pielgrzymki.

25 wrzesien - wtorek - 13.00 - Orion - nasze powakacyjne spotkanie. Zapraszamy.


W trakcie wycieczki-pielgrzymki - Gietrzwald.

   UWAGA ! Zmiana terminu wycieczki-pielgrzymki do Kodnia (Kodenia?). Odbędzie się w dniach od 20 do 22 sierpnia br.. Wyjazd sprzed kościoła pw. Św. Józefa - 20 sierpnia o godzinie 6.00, powrót (w to samo miejsce) 22 sierpnia około godziny 21.00.

   Ostatnie spotkanie przed wakacjami: Orion - 26 czerwiec - wtorek - 13.00. W programie ćwiczenia logopedyczne, szczegółowy plan wycieczki-pielgrzymki w sierpniu, bieżące sprawy organizacyjne. Zapraszamy.

   W dniach 21 do 23 sierpnia organizujemy wycieczkę-pielgrzymkę do Kodenia n/Bugiem. W trakcie wyjazdu odwiedzimy też m. in. Warszawę, Sokółkę, Białystok czy Gietrzwałd. Cena wyjazdu dla uczestników to 200 zł. Zgłoszenia przyjmuje sekretarz zarządu.

    Jak zwykle spotykamy się w maju w "Caritas"-ie. Nasz opiekun duchowy - Ks. Andrzej będzie celebrował Mszę Świętą, a przy kawie i ciastku omówimy bieżące sprawy organizacyjne, w tym program wycieczki-pielgrzymki do Kodenia.

     Kolejne spotkanie BSL odbędzie się w "Orionie" we wtorek 24 kwietnia o godzinie 13.00. W programie sprawy organizacyjne i spotkanie z dr Magdaleną Bańkowską-Woźniak.

Bydgoszcz, dnia 13 marca 2018 r.

Zarząd Bydgoskiego Stowarzyszenia Laryngektomowanych zawiadamia, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 27 marca 2018 roku
o godzinie 12.30 (pierwszy termin; drugi termin – godzina 13.00) w Klubie „Orion” w Bydgoszczy, ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp. 1.
Planowany porządek zebrania:

 • Otwarcie zebrania.
 • Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.
 • Określenie prawomocności obrad przez Komisję Skrutacyjną.
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017 i propozycji rozliczenia wyniku finansowego oraz sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w 2017 roku.
 • Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 • Dyskusja.
 • Głosowanie w sprawie uchwał i wniosków.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.
 • Zakończenie zebrania.

   We wtorek, 27 lutego, o godzinie 13.00 nasze kolejne spotkanie w "Orionie". Na spotkaniu przedstawiciele urzędu skarbowego poprowadzą instruktaż na temat deklaracji podatkowych PIT. Omówimy też bieżące sprawy organizacyjne.

   Tradycyjne spotkanie związane ze Światowym Dniem Chorych we wtorek 13 lutego o godz. 13-tej w siedzibie "Caritas" przy ul. Cienistej.

   Pierwsze spotkanie BSL w roku 2018 - 30 stycznia br. o godzinie 13-tej w "Orionie". W programie sprawy organizacyjne, w tym roczny plan działania i występ Zespołu Teatralno-Kabaretowego "Galimatias".

W dniu 28 listopada br.o godzinie 13.00 odbędzie się spotkanie BSL - w siedzibie bydgoskiego "Caritas", przy ulicy Cienistej (na zapleczu kościoła pw. Św. Józefa). W programie Msza Św. w intencji naszych zmarłych członków oraz bieżące sprawy organizacyjne.

Serdecznie dziękujemy
za uwzględnienie naszego Stowarzyszenia
w swoich rozliczeniach podatkowych.
Przekazane środki finansowe wykorzystamy
na szkolenia, rehabilitację głosu i mowy,
rehabilitację społeczną i integrację,
co umożliwi poprawę jakości naszego życia.
 

Bydgoszcz, dnia 10 października 2017 r.

Zarząd Bydgoskiego Stowarzyszenia Laryngektomowanych zawiadamia, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 24 października 2017 roku
o godzinie 13.00 w Klubie „Orion” w Bydgoszczy, ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp. 1.
Planowany porządek zebrania:

  • Otwarcie zebrania.
  • Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  • Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.
  • Określenie prawomocności obrad przez Komisję Skrutacyjną.
  • Przedstawienie sprawozdania z funkcjonowania zarządu za lata 2014 do 2017.
  • Wybory do zarządu i komisji rewizyjnej na nową kadencję.
  • Dyskusja.
  • Sprawy bieżące i wolne głosy, w tym wybór miejsca na turnus rehabilitacyjny na 2018 rok.
  • Zakończenie zebrania.

  UWAGA: W związku ze spotkaniem w Ciechocinku odwołuje się nasze comiesięczne wtorkowe spotkanie stowarzyszenia.

  Nasze spotkanie szkoleniowo-integracyjne odbędzie się w OW Kameralna, ul. Mickiewicza 10A w dniach 23 - 25 września br.. Zaczynamy w sobotę kolacją o godz. 17.30, a kończymy w poniedziałek obiadem o godz. 13.00.

     W dniach 23 do 25 września br. organizujemy spotkanie szkoleniowo-integracyjne w Ciechocinku (OW Kameralna) dla członków BSL i ich opiekunów. Zgłoszenia telefoniczne i mailowe.

     Na najbliższym zebraniu przekażemy decyzję zarządu BSL w sprawie indywidualnego dofinansowania członkom turnusu rehabilitacyjnego w Chłopach. Przypominamy, że zgodnie z wcześniejszą decyzją zarządu, z dofinansowania może skorzystać członek Stowarzyszenia pod warunkiem bieżącego uregulowania składek członkowskich.

     Nasze spotkanie przedwakacyjne odbędzie się 30 maja br., jak zwykle w "Orionie" o godzinie 13-tej. Porozmawiamy o turnusie rehabilitacyjnym i podsumujemy obchody jubileuszu 30-lecia ruchu laryngektomowanych.

      Wtorek, 16 maja, godzina 9.30 - rozpoczęcie obchodów jubileuszowych 30-lecia ruchu laryngektomowanych w Polsce konferencją okolicznosciową w Szpitalu im. Biziela. Zapraszamy.

  Kolejne spotkanie BSL odbędzie się w Klubie "Orion" w dniu 25 kwietnia br. o godz. 13.00. Skupimy sie na sprawach organizacyjnych, w tym obchodach jubileuszu 30-lecia ruchu laryngektomowanych i turnusie rehabilitacyjnym.

     Nasze Stowarzyszenie organizuje obchody jubileuszu 30-lecia funkcjonowania ruchu laryngektomowanych. Ruch ten zainicjowano w 1987 roku w Bydgoszczy. Obchody odbędą się w dniach 16 - 17 maja br.. W programie obchodów:
  - w dniu 16 maja (poczatek o godzinie 9.30): konferencja jubileuszowa, występ
     kabaretu "Galimatias", wieczór integracyjny;
  - w dniu 17 maja (poczatek o godzinie 9.00): msza św. w intencji laryngektomowanych,
    warsztaty terapii glosu, spotkania w grupach, spacer nad Brdą.
          (Uwaga:w związku z mszą św. w dniu 17 maja, msza św. związana z Dniem Fatimskim
           w "Caritasie" nie odbędzie się
  ).

     Zbliżamy się powoli do terminu rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego w Chłopach. Dwutygodniowy turnus w ośrodku "LeDan" rozpoczyna się 13 czerwca br.. Do dnia 30 kwietnia br.. należy wpłacić zaliczkę na turnus na konto: ZPU Galex  filia OWR LeDan 85-449 Bydgoszcz  ul.Pelikanowa 15; numer konta :  93 1020 1462 0000 7102 0100 5875 , z dopiskiem: turnus BSL od 13 do 27 czerwca. Zaliczka to kwota 300 zł / osobę.

  Bydgoszcz, dnia 10 marca 2017 r.

     Zarząd Bydgoskiego Stowarzyszenia Laryngektomowanych zawiadamia, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 28 marca 2017 roku
  o godzinie 12.30 (pierwszy termin; drugi termin – godzina 13.00) w Klubie „Orion” w Bydgoszczy, ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp. 1.
  Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.
  5. Określenie prawomocności obrad przez Komisję Skrutacyjną.
  6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2016.
  8. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w 2016 roku.
  9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
  10. Wybory do zarządu i komisji rewizyjnej na kadencję 2017-2020.
  11. Dyskusja.
  12. Głosowanie w sprawie uchwał i wniosków.
  13. Sprawy bieżące i wolne głosy.
  14. Zakończenie zebrania.
   W dniu 28 lutego br. kolejne spotkanie BSL, o godzinie 13-tej w "Orionie".
Na zebraniu będziemy uczyć się wypełniania PIT-ów za 2016 rok i omówimy sprawy obchodów 30-lecia ruchu laryngektomowanych i inne bieżące sprawy organizacyjne.

   Nasze spotkanie związane ze Światowym Dniem Chorych odbędzie się w siedzibie "Caritas" (ul. Cienista, na zapleczu kościoła pw. Św. Józefa) w dniu 14 lutego o godz. 13.00. Będziemy uczestniczyć we mszy św. z sakramentem namaszczenia chorych, a przy kawie i ciastku omówimy bieżące sprawy organizacyjne.

   Nasze pierwsze spotkanie w 2017 roku - 31-szego stycznia br. o godzinie 13.00 w klubie "Orion" - jeszcze w karnawałowym nastroju. Zabawi nas zaprzyjaźniony kabaret "Galimatias" i załatwimy parę spraw organizacyjnych. Zapraszamy członków i sympatyków.

  Już grudzień. Tradycyjne spotkanie opłatkowe dla członków BSL i ich opiekunów odbędzie się w Bydgoszczy, w restauracji "Atmosfera", ul. Żupy 2 - w dniu 13 grudnia
o godz. 13-tej. W programie powitanie i wystąpienia zaproszonych gości, dzielenie sie opłatkiem, posiłek wigilijny i przedstaawienie jasełek przez dzieci z przedszkola Skrzat.
c

   Jak zwykle w listopadzie spotykamy się w "Caritasie" (ul. Cienista). 29 listopad o godzinie 13.00. Zaczynamy Mszą Św. w intencji zmarłych członków Stowarzyszenia.

   Przyjmujemy zgłoszenia na turnus rehabilitacyjny, który planowany jest na drugą połowę czerwca 2017 roku w ośrodku "LeDan" w Chłopach. Ośrodek posiada swoją stronę internetową, więc można sprawdzić, jakimi warunkami dysponuje.

   Kolejne spotkanie BSL odbędzie się 25 października br., jak zwykle w klubie ORION, o godzinie 12.45. Na zebranie zaprosiliśmy przedstawiecieli Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności.

   Pierwsze po wakacjach spotkanie BSL odbędzie się w dniu 27 września br. o godzinie 13.00 w klubie "Orion". Na spotkanie zaprosiliśmy Panią dr n. med. Magdalenę Bańkowską-Woźniak.

   W piątek, 9 września br., rozpoczynamy spotkanie szkoleniowo-integracyjne BSL w Ciechocinku. OWW "Kameralna", ul. Mickiewicza 10a, czeka na nas od popołudnia. Formalne rozpoczęcie spotkania kolacją o godzinie 18-tej, a zakończenie obiadem w niedzielę. W sobotę ćwiczenia glosu i mowy, a po kolacji wieczorek integracyjny.

   Niedługo nasz turnus rehabilitacyjny. Ośrodek Profilaktyczno-Zdrowotny GÓRNIK w Łebie czeka na nas. Zaczynamy od kolacji w dniu 16 czerwca br., która zaczyna się o godzinie 18.00. Płatność za turnus w recepcji ośrodka po przyjeździe (niestety nie ma możliwości zapłaty kartami płatniczymi) lub wcześniej przelewem na konto ośrodka. Zakończenie turnusu zaplanowane jest obiadem w dniu 30 czerwca.

   Nasze comiesięczne spotkanie odbędzie się 31 maja br. (UWAGA: zmiana terminu - błąd w harmonogramie pisemnym) w klubie "Orion", o godz. 12.30. W programie spotkanie z ciekawym człowiekiem i sprawy organizacyjne.

   Najbliższe spotkanie odbędzie się 13 maja br. o godzinie 13.00 w siedzibie bydgoskiego oddziału CARITAS, przy ulicy Cienistej (na zapleczu koscioła pw. Św. Józefa.

   Informujemy, że Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Ciechocinku wprowadza 21-dniowe turnusy rehabilitacji głosu i mowy. Pierwszy taki turnus odbędzie się w m-cu wrześniu br. Poniżej ulotka informacyjna o tych turnusach i link do tego szpitala, gdzie można także pobrać wzór skierowania na turnus: http://kolejowyszpitaluzdrowiskowy.pl/index.php/turnusy-rehabilitacyjne/osrodek-rehabilitacji-foniatryczno-logopedycznej .

   Nasze najbliższe spotkanie odbędzie się, zgodnie z harmonogramem, w dniu 26-tego kwietnia br. o godz. 13.00. Miejsce spotkania to siedziba Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, przy ul. Doktora Karola Marcinkowskiego 12.

   Kilka informacji nt. turnusu rehabilitacyjnego. Odbędzie się w OPZ Górnik w Łebie w dniach 16-30 czerwiec br. Do 15 kwietnia należy wpłacić na konto OPZ Górnik zaliczkę w wysokości 300 zł za osobę (nr konta: 10 9324 0008 0000 1788 2000 0010), z dopiskiem: zaliczka turnus BSL 16-30.06. oraz imiona i nazwiska. 
Ośrodek ma swoją stronę internetową: http://www.gornik.pl/index.php

 

Bydgoszcz, dnia 11 marca 2016 r.

    Zarząd Bydgoskiego Stowarzyszenia Laryngektomowanych zawiadamia, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 29 marca 2016 roku
o godzinie 12.30 (pierwszy termin; drugi termin – godzina 13.00) w Klubie „Orion” w Bydgoszczy, ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp. 1.
Planowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.
 5. Określenie prawomocności obrad przez Komisję Skrutacyjną.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2015 i propozycji rozliczenia wyniku finansowego.
 8. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w 2015 roku.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja.
 11. Głosowanie w sprawie uchwał i wniosków.
 12. Sprawy bieżące i wolne głosy.
 13. Zakończenie zebrania.
 14.    Prosimy o szeroki udział w zebraniu, gdyż ważność uchwał jest pochodną odpowiedniej frekwencji.

   Prosimy o rozważenie dokonania odpisu 1 % podatku z deklaracji PIT za 2015 rok na rzecz naszego Stowarzyszenia. Wystarczy w deklaracji PIT-37 wypełnić rubryki 137 (numer KRS - 0000294062) i 138 (kwota).

   Spotkanie BSL związane ze Światowym Dniem Chorych odbędzie się w dniu 11 lutego (czwartek) o godzinie 13.00 w siedzibie "Caritas" Diecezji Bydgoskiej, przy ul. Cienistej (na zapleczu kościoła pw. Św. Józefa).

   Pierwsze spotkanie BSL w 2016 rok odbędzie się 26 stycznia o godzinie 13.00 w klubie ORION na Błoniu w Bydgoszczy. W programie sprawy organizacyjne, w tym plan działania na 2016 rok, występ kabaretu "Galimatias" i, jak starczy czasu, tańce.

    Zapraszamy członków BSL i osoby im towarzyszące na tradycyjne spotkanie opłatkowe. Odbędzie się ono w dniu 15 grudnia br. (wtorek) o godzinie 13.00 w restauracji "Twardowski" w Bydgoszczy, Stary Rynek 15. (Uwaga: zmiana lokalu).

Serdecznie dziękujemy
za przekazanie 1 % swojego podatku
na cele statutowe naszej organizacji.
Przekazane środki finansowe wykorzystamy
na szkolenia, rehabilitację głosu i mowy,
rehabilitację społeczną i integrację.
Umożliwi to poprawę jakości naszego życia.
(-) Członkowie i Zarząd Stowarzyszenia

   24 listopada br. (wtorek) o godzinie 13.00 spotkanie BSL odbędzie się w siedzibie bydgoskiego oddziału "Caritas" (ul. Cienista, na zapleczu kościoła Św. Józefa).
W programie msza sw. i spotkanie organizacyjne przy kawie.

   Październikowe spotkanie odbędzie się 27-ego o godz. 13.00 w klubie "Orion" na Błoniu w Bydgoszczy. Będzie prelekcja o cukrzycy i prezentacja sprzętu pomocniczego dla laryngektomowanychprzez firmę "Ronest" z Poznania.

    Kolejny sezon naszych comiesięcznych spotkań rozpoczynamy w dniu 29 września o godz. 13.00 jak zwykle w klubie "Orion" na Błoniu. W programie spotkania wystąpienie dr Magdaleny Bańkowskiej-Woźniak (o ile obowiązki zawodowe pozwolą na jej udział) i komputerowe badanie wzroku.

    Wyjazd na wycieczkę/pielgrzymkę w dniu 17 sierpnia o godz. 7.00 z ul. Toruńskiej sprzed kościoła pw. Św. Józefa. Odpłatność uczestników z BSL wynosi 400 zł, płatne w autobusie, resztę dofinansowuje Stowarzyszenie. W cenie: przejazdy autokarem, trzy noclegi, wyżywienie od kolacji 17-tego, po dwa posiłki w dniach 18 i 19-tego, do śniadania w dniu 20-tego. Zalecamy posiadanie karty ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ. Ewentualną wymianę walutową proponujemy pozostawić do Kudowy, gdzie będzie główna baza naszej ekskursji. Jeżeli uczestnicy mają zaległości w składkach członkowskich, zobowiązani są do ich uzupełnienia.

    Szczególy dotyczące sierpniowego wyjazdu (17 - 20) na Dolny Śląsk i do Pragi podamy na stronie okolo 10-tego sierpnia br..

    Kilka zdjęć z turnusu rehabilitacyjnego do obejrzenia w "Galerii".

     Turnus rehabilitacyjny w OPZ GÓRNIK w Łebie rozpoczyna się 18 czerwca br od kolacji i trwa do 2 lipca br do śniadania. Dojazd na własną rękę. Płatność za turnus w recepcji Ośrodka po przyjeździe lub wcześniej przelewem. Zakwaterowanie od godzin południowych 18 czerwca.

    Comiesięczne spotkanie BSL w maju odbędzie się, zgodnie z harmonogramem, we wtorek 26-tego o godz. 13.00, na barce LEMARA, przycumowanej na Brdzie w okolicy Rybiego Rynku i ulicy Mostowej.

   12 maja br. (wtorek) o godz. 13.00 spotykamy sie w siedzibie Oddzialu "Caritas" przy ul. Cienistej/Torunskiej. Tradycyjnie mszę św. odprawi Ks. Andrzej i porozmawiamy przy kawie o sprawach organizacyjnych.

    We wtorek 28 kwietnia nasze spotkanie odbywamy w siedzibie TVP Bydgoszcz, przy ul. Kujawskiej 7 (właściwie jest to ul. Karpacka). Proszę się zjawić przed godz. 13-tą.
   Informacje o dojeździe: w związku z trwającą budową nowego kompleksu handlowo-usługowego na rogu ulic Wojska Polskiego i Kujawskiej, dojazd jest znacznie utrudniony. (Zjeżdżając od Ronda Kujawskiego w kierunku centrum ulicą Kujawską, należy po około 150 metrach - jest tam, nieduża wprawdzie, biała tablica informacyjna o dojeździe do TVP - skręcić w prawo skos tył w wąską niezabudowaną drogę asfaltową (ul. Karpacka). Jedzie się nią nieco pod górkę w kierunku budowanego kompleksu handlowego i dojeżdża prawie do betonowego szkieletu wejściowego tego kompleksu, przed którym trzeba skręcić w lewo skos tył i dojedzie się prosto pod budynek TVP.)

 

 

 

 


 
NASI DOKTORZY


Bydgoskie Stowarzyszenie Laryngektomowanych wydało pod koniec 2009 roku - liczący 171 stron - poradnik dla pacjentów laryngektomowanych

 

Członkowie Honorowi Stowarzyszenia
prof dr nauk med Stanisław Betlejewski
Władysław Bagrowski
Janusz Piotrowski
Władysław Krzemiński
Andrzej Stypczyński

 
 
Aktualizacja: 18-Jan-2020
©Webmaster: Krystyna i Staszek©
Listopad 2009