Ks.Andrzej Śliwarski-powyżej    i Ojciec Maciej Sierzputowski -poniżej.

Nasi przyjaciele duchowi
 
 

 

 
 
Witamy na Stronie Bydgoskiego Stowarzyszenia Laryngektomowanych

Bydgoskie Stowarzyszenie Laryngektomowanych jest organizacją pozarządową, zrzeszającą osoby po usunięciu krtani, o statusie organizacji pożytku publicznego;
   --- numer KRS - 0000294062,
   --- numer Regon - 340389032,
   --- numer NIP - 9671278750,
   --- konto bankowe: BNP Paribas
        nr 63 2340 0009 1340 2180 0000 0013
        subkonto: 66 2340 0009 1340 2190 0000 0022

Zarząd: (od 26.03.2024 r.)
Prezes - Lidia Nawrocka
Wiceprezes - Krzysztof Gąsiorowski
Wiceprezes - Franciszek Reszkowski
Wiceprezes - Jacek Gajewski
Sekretarz - Stanisław Raszke
Skarbnik - Ryszarda Sypniewska

Komisja Rewizyjna: (od 26.03.2024 r.)
Przewodnicząca - Irena Kluczkowska
Sekretarz - Marek Kozłowski
Członek Komisji - Jerzy Tacij

Zapoznaj się ze statutem Stowarzyszenia: STATUT

Sprawozdania finansowe i merytoryczne:

                                   SPRAWOZDANIA ZA 2023
                                   SPRAWOZDANIA ZA 2022
                                   SPRAWOZDANIA ZA 2021
                                   SPRAWOZDANIA ZA 2020
                                   SPRAWOZDANIA ZA 2019
                                   SPRAWOZDANIA ZA 2018
                                   SPRAWOZDANIA ZA 2017
                                   SPRAWOZDANIA ZA 2016
                                   SPRAWOZDANIA ZA 2015
                                   SPRAWOZDANIA ZA 2014
                                   SPRAWOZDANIA ZA 2013                                    SPRAWOZDANIA ZA 2012                                    SPRAWOZDANIA ZA 2011
                                   SPRAWOZDANIA ZA 2010

Historia Bydgoskiego Klubu Laryngektomowanych
Bydgoski Klub Laryngektomowanych został powołany w 1987 roku z inicjatywy prof dr Stanisława Betlejewskiego. Na jego bazie w 1991 roku powstało Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych. W kolejnych latach w Polsce powstawały oddziały rejonowe,a siedzibą Zarządu Głównego była Bydgoszcz. W grudniu 2005 Zarząd Główny został przeniesiony do Opola, a w latach późniejszych do Zabrza. Z inicjatywy członków Oddziału Rejonowego Towarzystwa w Bydgoszczy - w listopadzie 2007 (w miejsce dotychczasowego oddziału) powstało samodzielne Bydgoskie Stowarzyszenie Laryngektomowanych. Od 2010 roku Stowarzyszenie uzyskało status "organizacji pożytku publicznego". W 2020 roku wprowadzono statutową możliwość tworzenia klubów terenowych w ramach Stowarzyszenia.

Cele
- Działalność rehabilitacyjna,szkoleniowa i informacyjna
- Integracja osób po usunięciu krtani i ich rodzin

Stowarzyszenie zrzesza osoby po usunięciu krtani.
Zadania: -Organizowanie kursów rehabilitacji głosu, reedukacji, rekonwalescencji i wypoczynku; - opieka nad ludźmi chorymi i po operacji krtani, współpraca z rodzinami chorych;- wydawanie informatorów, poradników i innych materiałów; -organizowanie spotkań, konferencji, imprez kulturalnych i sportowych; - współdziałanie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami, które mają podobne cele i zadania.

 

 

  
                                NASI DOKTORZY

      

dr Robert Bilewicz - Ordynator Oddziału Laryngologii Szpitala Miejskiego w Inowrocławiu

        

dr hab. Anna Sinkiewicz - Kierownik
Kliniki Foniatrycznej Szpitala im. BizielaSpotkanie w Kruszwicy - wrzesień 2022


Członkostwo Honorowe Stowarzyszenia

- prof dr hab. nauk med. Stanisław Betlejewski
- Władysław Bagrowski
- Janusz Piotrowski
- Władysław Krzemiński
- Andrzej Stypczyński
- dr hab. nauk med. Anna Sinkiewicz
- Edmund Kowalewski
- dr nauk o zdrowiu Hanna Owczarzak

 

 Zapal na wirtualnym cmentarzu znicz dla tych, którzy odeszli:

    - Krzysztof Kujawiński
    - Sabina Najdek
    - Roman Wojdyła
    - Leon Bąk
    - Mieczysław Stankiewicz
    - Krystyna Piasecka
    - Kazimierz Jastrzembski

    - Ryszard Derdziński
    - Ryszard Kneblewski
    - Henryka Kaźmierczak
    - Andrzej Stypczyński
    - Andrzej Czołgoszewski
    - Zbigniew Wierchowicz
    - Danuta Sosnowska
    - Tomasz Bonin
    - Ryszard Błanek
    - Ludwika Kabat
    - Lech Jóźwiak
    - Władysław Krzemiński
    - Andrzej Zaradny
    - Maria Wojciechowska
    - Zbigniew Wawrzyniak
    - Krystyna Raszke
    - Leszek Grzeszak
    - Bogusław Topolewski
    - Kazimierz Bartosiewicz
    - Zofia Gąsiorowska
    - Wojciech Mikołajczak
    - Roman Jędryczka
    - Ilona Mórawska
    - Grzegorz Wiśniewski
    - Władysław Bagrowski
    - Zdzisław Radowski
    - Henryk Szmańkowski
    - Włodzimierz Badyniak
    - Henryk Lewandowski
    - Zbigniew Piotrowski
    - Zofia Łukaszewska
    - Marian Pankowski
    - Arkadiusz Grzechnik
    - Stanisław Betlejewski
    - Bronisława Kuczma
    - Andrzej Najdrowski
    - Tadeusz Lewandowski
    - Józef Siewierski
    - Andrzej Brunka
    - Edward Wysocki
    - Ryszard Gąsiorowski
    - Andrzej Śliwarski
    - Tadeusz Orlowski 
 

 
Aktualizacja: 17-May-2024
©Webmaster: Krystyna i Staszek©
Lipiec 2009